Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV 1/2022,kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce.pdf

Oznámení o vyhlášení právního předpisu.pdf

14.10.22
OZV Obce Želízy č.1/2021, o obecním systému odpadového hospodářství na území obce Želízy.pdf 1.1.2022
OZV Obce Želízy č.2/2021, o místním poplatku za obecním systém odpadového hospodářství na území obce Želízy.pdf 1.1.2022
OZV Obce Želízy č.1/2020, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Želízy.pdf 30.3.2020
OZV Obce Želízy č.2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf 30.3.2020
OZV Obce Želízy č.3/2020, o místních poplatcích.pdf 30.3.2020
OZV Obce Želízy č.1/2016, o nočním klidu.pdf 30.10.2016

OZV Obce Želízy č.1/2017, kterou se stanoví části společných školských obvodů mateřských škol a základních škol.pdf

27.7.2017

OZV obce Želízy č.1/2012 o místních poplatcích

1.1.2013

Obecně závazná vyhláška Obce Želízy č.1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Příloha č.1

1.1.2014

OZV obce Želízy č.1/2010 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci, přílohy.pdf

22.9.2010

OZV obce Želízy č.1/2009, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 31.7.2009
OZV obce Želízy č. 3/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Želízy 1.1.2007
OZV obce Želízy č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce 13.6.2006
OZV obce Želízy č. 2/2005, kterou se vydává požární řád obce 8.4.2005
OZV obce Želízy č.3/2004 o zrušení obecně závazné vyhlášky obce Želízy č. 1/2000 o příspěvcích na úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy Želízy a školní družiny v Základní škole Želízy 1.1.2005
OZV obce Želízy č.1/2003 kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce 7.5.2003

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Usnesení